Gratis leerspelletjes spelen op je iPhone, Android smartphone, iPad of tablet!

Europese ZeeŽn , topografie en het verschil tussen zeeŽn en oceanenEuropa is omringd door zeeŽn en oceanen. De EU heeft 70 000 km kust. Bijna de helft van de EU-bevolking woont op minder van 50 km van de kust. Bijna 40% van het BBP van de EU wordt in kustgebieden gegenereerd en maar liefst 90% van de buitenlandse handel van de EU wordt over zee vervoerd. De Europese Commissie wil de mensen doordringen van het belang van de Europese zeeŽn en oceanen. Daarom heeft zij een Europese zeeatlas ontwikkeld voor iedereen met belangstelling voor de zee en wat daarin leeft. Klik hieronder om meer te weten te komen, bijvoorbeeld over de zee of oceaan waar uw land aan ligt.De Oostzee is bijna geheel ingesloten door land en, op een paar plaatsen na, ondiep. Het Oostzeewater wordt maar langzaam ververst. De noordelijike en noordoostelijke punt zijn bijna het hele jaar door bevroren en het zoutgehalte is erg laag.De Noordzee is half-ingesloten en ondiep, behalve het meest noordelijke deel. Het ecosysteem van de Noordzee wordt steeds kwetsbaarder door de intensieve activiteit van de mens, zowel aan land als op zee.Tot de Keltische zeeŽn worden het Kanaal, de Ierse Zee, de Keltische Zee en de wateren ten westen van de Britse eilanden gerekend. Dit uitermate windrijke gebied kent een lange scheepvaarttraditie. De meeste koopvaardijschepen varen in oost-westrichting.De golf van Biskaje en de Iberische kust strekken zich uit van het zuiden van Bretagne tot Zuid-Spanje. Het gebied maakt deel uit van de verbindingsroute tussen het Kanaal en de Middellandse Zee en Afrika. Dit gebied was de bakermat van Europa's zeemacht. De Middellandse Zee is bijna geheel ingesloten door land maar is erg diep (gemiddeld 1 500 meter). Het verschil tussen eb en vloed is klein, op de meeste plaatsen niet meer dan 50 cm.Ofschoon de Zwarte Zee bijna geheel door land is omsloten, is zij erg diep. Door het lage zuurstofgehalte van het water is de natuur in de Zwarte Zee uiterst kwetsbaar.De Noordelijke IJszee is het uitgestrekte zeegebied rond de Noordpool. Samen met de aangrenzende zeeŽn omzoomt zij de noordelijke kusten van Europa, AziŽ en Amerika. Dit filmpje kan goed als instructiemateriaal voor een les op het digibord worden getoond. Steeds meer scholen en leerkrachten doen ervaring op met digitale schoolborden. Van deze digiborden wordt veel verwacht, want als ze goed worden ingezet kan het digibord het onderwijs versterken en zelfs fundamenteel veranderen. Vrijwel iedereen gaat er van uit dat digitale schoolborden het onderwijs kunnen verrijken en misschien zelfs verbeteren. De borden geven zoveel extra mogelijkheden voor zowel kennisoverdracht als kennisconstructie, dat onderwijswinst niet uit kan blijven.

Geschikt voor: Groep 6, Groep 7, Groep 8
Vakgebieden: Aardrijkskunde, Natuuronderwijs


Gratis educatieve leerspelletjes spelen op je iPhone, smartphone, telefoon, mobiel, iPad en tablet doe je op Leerspellen.nl! Kies je favoriete game en speel het direct zonder te downloaden.
Gratis leerspelletjes spelen op je iPhone, Android smartphone, iPad of tablet!
Leerspellen.nl is onderdeel van Plox Internet Media B.V. - Contact