Gratis leerspelletjes spelen op je iPhone, Android smartphone, iPad of tablet!

Geologische Tijdschaal, Plaattektoniek, Orogenese, stratigrafie, gebergtevormingContinenten, stratigrafie, gebergten, gebergtevorming, plooiingsfase. Aardrijkskunde: Geologische Tijdschaal, Plaattektoniek, Orogenese, Continenten, stratigrafie, gebergten, gebergtevorming, plooiingsfase tijdschaal,geologie,wereldkaart,geograph�onic,biostratigrafie,paleomagnetisme,din�osaurus,fossielen,trilobieten,Siluur,Per�m,Cambrium,Precambrium,Ordovicium,tijdsc�haal,Holoceen,Avalonia,Charles Darwin,plaattektoniek,tektoniek,vulkanis�me,Avalonia,Baltica,Laurentia,gelaagdhei�d,Gondwana,Pangea,Caledonische,Alpen,Him�alaya,Ardennen,Hercynische,Alpiene, Al in de 18e eeuw werd de stratigrafische colom door geologen in verschillende eenheden (gesteentelagen) opgedeeld. Dat deze eenheden voor verschillende tijdperken in de geschiedenis van de Aarde stonden, was ook toen al duidelijk. Op basis van overeenkomsten konden gesteentelagen die in verschillende delen van de wereld aan het oppervlak liggen gecorreleerd worden. Er blijven echter vooral op kleine schaal veel onduidelijkheden, die met het verbeteren van de stratigrafische technieken en methodes steeds beter opgelost kunnen worden. Hoe lang de tijdperken in de tijdschaal geduurd hadden was onbekend tot de uitvinding van radiometrische dateringen in de eerste helft van de 20e eeuw. Tegenwoordig zijn de foutenmarges bij dateringen van de belangrijkste overgangen in de tijdschaal door het gebruik van verschillende technieken teruggedrongen tot minder dan 1%. Geologen als John Phillips en Charles Lyell vestigden een indeling in vier grote eenheden: het oude Primair (tegenwoordig Paleozo�cum), het jongere Secundair (tegenwoordig Mesozo�cum), het nog jongere Tertiair (tegenwoordig verdeeld in Paleogeen en Neogeen) en het jongste Kwartair. De eerste twee eenheden worden tegenwoordig era's genoemd, de laatste twee vormen samen de era Kenozo�cum. Deze drie era's vormen samen het eon Fanerozo�cum. Dankzij radiometrische datering is gebleken dat het Fanerozo�cum nog geen tiende deel van de totale Aardse geschiedenis vormt. Gesteentelagen ouder dan het Fanerozo�cum zijn ontstaan in de eonen Arche�cum en Proterozo�cum. De tijd voor de vorming van de oudst bekende gesteenten op Aarde wordt wel het Hade�cum genoemd. De era's van het Fanerozo�cum worden in twaalf periodes onderverdeeld, deze periodes weer in tijdvakken, tijdsnedes en soms zelfs nog kleinere eenheden. Omdat het in het verleden of nog steeds niet goed mogelijk is deze fijne eenheden goed te correleren bestaan er veel lokale versies van de geologische tijdschaal, met hun eigen eenheden. De International Commission on Stratigraphy is een internationaal orgaan dat probeert al deze tijdschalen te correleren en de naamgeving zo veel mogelijk gelijk te trekken. Naast de tijdschaal die het ICS opgesteld heeft worden in de praktijk echter vaak lokale namen en indelingen gebruikt voor de kleinere eenheden. De tijdvakken Paleoceen, Eoceen, Oligoceen, Mioceen en Plioceen vormen samen het Tertiair, op basis van het feit dat tijdens deze periodes de eerste primaten verschenen. Het Pleistoceen en het Holoceen vormen het Kwartair, de tijdspanne van de huidige ijstijd. Dit filmpje kan goed als instructiemateriaal voor een les op het digibord worden getoond. Steeds meer scholen en leerkrachten doen ervaring op met digitale schoolborden. Van deze digiborden wordt veel verwacht, want als ze goed worden ingezet kan het digibord het onderwijs versterken en zelfs fundamenteel veranderen. Vrijwel iedereen gaat er van uit dat digitale schoolborden het onderwijs kunnen verrijken en misschien zelfs verbeteren. De borden geven zoveel extra mogelijkheden voor zowel kennisoverdracht als kennisconstructie, dat onderwijswinst niet uit kan blijven.

Geschikt voor: Groep 6, Groep 7, Groep 8
Vakgebieden: Aardrijkskunde, Natuuronderwijs


Gratis educatieve leerspelletjes spelen op je iPhone, smartphone, telefoon, mobiel, iPad en tablet doe je op Leerspellen.nl! Kies je favoriete game en speel het direct zonder te downloaden.
Gratis leerspelletjes spelen op je iPhone, Android smartphone, iPad of tablet!
Leerspellen.nl is onderdeel van Plox Internet Media B.V. - Contact