Gratis leerspelletjes spelen op je iPhone, Android smartphone, iPad of tablet!

Clipphanger - Wat is het IJzeren GordijnIn de eerste helft van de 20ste eeuw is er heel wat verschil tussen de kapitalistische Verenigde Staten en de communistische Sovjet-Unie.. Maar als in de jaren �40 Europa fascistisch dreigt te worden, trekken de machtsblokken van 2 kanten ten strijde tegen bloksnor. Als Adolf het onderspit delft, hebben de grootmachten elk een deel van Europa bevrijd. Die delen beschouwen ze als hun invloedsfeer. De Sovjets willen niets meer met het kapitalistische westen te maken hebben en gooien de grenzen op slot. Zo ontstaat een scheidslijn dwars door Duitsland en door Europa, die door de Britse premier Winston Churchull het IJzeren Gordijn wordt genoemd - en die trouwens net zo goed de Stalen Schutting of de Houten Heg had kunnen heten. In die jaren hangt een kleine versie van het Gordijn in Berlijn. Berlijn ligt in Oost-Duitsland, maar is zelf ook weer verdeeld in een westelijk en oostelijk deel, gescheiden door de vrijwel ondoordringbare Berlijnse muur. In de jaren �80 krijgen veel landen genoeg van de Sovjetoverheersing. Er vallen gaten in het gordijn en op 9 november 1989 valt ook de Berlijnse muur. Sindsdien is Duitsland weer 1 land en Europa 1 Eh Europa. Dit filmpje kan goed als instructiemateriaal voor een les op het digibord worden getoond. Steeds meer scholen en leerkrachten doen ervaring op met digitale schoolborden. Van deze digiborden wordt veel verwacht, want als ze goed worden ingezet kan het digibord het onderwijs versterken en zelfs fundamenteel veranderen. Vrijwel iedereen gaat er van uit dat digitale schoolborden het onderwijs kunnen verrijken en misschien zelfs verbeteren. De borden geven zoveel extra mogelijkheden voor zowel kennisoverdracht als kennisconstructie, dat onderwijswinst niet uit kan blijven.

Geschikt voor: Groep 6, Groep 7, Groep 8
Vakgebieden: Sociaal-emotioneel, Geschiedenis


Gratis educatieve leerspelletjes spelen op je iPhone, smartphone, telefoon, mobiel, iPad en tablet doe je op Leerspellen.nl! Kies je favoriete game en speel het direct zonder te downloaden.
Gratis leerspelletjes spelen op je iPhone, Android smartphone, iPad of tablet!
Leerspellen.nl is onderdeel van Plox Internet Media B.V. - Contact